• 27 maja 2024

Alkoholizm może być poważną chorobą, która może dotknąć każdego. Leczenie alkoholizmu wymaga specjalistycznego podejścia i chęci bycia trzeźwym. Dzięki temu możliwe będzie ponowne funkcjonowanie w społeczeństwie. Jeśli nie jest leczony, może doprowadzić do śmierci. Należy pamiętać, że alkoholizm może dotknąć nie tylko osobę, która pije, ale również członków jej rodziny i bliskich.

Elvin Morton Jellinek, amerykański lekarz o czeskim pochodzeniu, w znaczący sposób wpłynął na myślenie o osobach uzależnionych w drugiej połowie XX wieku. Zniósł stygmat traktowania ich z pogardą i dał im poczucie, że potrzebują leczenia. Uczynił z alkoholizmu poważną chorobę, która wymaga specjalistycznego leczenia. Jellinek stwierdził, że cechy choroby widoczne są w objawach alkoholizmu, takich jak utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu i progresja objawów. Powiedział również, że osoba uzależniona umrze, jeśli nie podejmie leczenia.

Jellinek jest osobą, której najbardziej przypisuje się ważną rolę, jaką odegrał w rozpoczęciu badań naukowych nad alkoholizmem. W 1960 roku opublikował "The Concept of Alcoholism As a Disease" (Koncepcja alkoholizmu jako choroby). Zdefiniował on uzależnienie jako każde spożycie alkoholu, które powoduje szkody dla jednostki, grupy lub obu.

Wymienił pięć typów alkoholizmu i opisał cztery fazy. Każdej fazie przypisana jest litera z alfabetu greckiego. Jellinek uważał, że alkoholizm można zatrzymać na każdym etapie lub w każdej fazie. Jest to nadal najbardziej rozpowszechniony typ alkoholizmu.

Jakie są różne rodzaje alkoholizmu według Jellinka?

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, która nie ujawnia się nagle. Postępuje z upływem czasu. Do takiego wniosku doszedł E. M. Jellinek.

Do faz alkoholizmu zalicza się.

  • Faza wstępna, zwana też fazą przedalkoholową.
  • Zwana również fazą ostrzegawczą lub zwiastunową
  • Faza ostra lub krytyczna
  • Faza przewlekła zwana również fazą chroniczną.

Leczenie uzależnienia od alkoholu - dowiedz się więcej na https://alkoholizmkrakow.pl/leczenie-alkoholizmu-krakow/b_xyfr

alkoholizm

Typologia alkoholizmu według Jellinka


Alkoholizm alfa

Jest to uzależnienie o charakterze psychologicznym. Celem picia alkoholu jest odprężenie, relaks, zapomnienie o problemach. Na ten rodzaj alkoholizmu najczęściej cierpią osoby, które nie potrafią poradzić sobie z codziennym stresem i trudnościami życia codziennego. Te czynniki mogą doprowadzić do tego, że dana osoba zwróci się po pomoc do alkoholu.

Alkoholizm beta

Jest to rodzaj uzależnienia, w którym ważną rolę odgrywają czynniki społeczne. Ten typ uzależnienia charakteryzuje się utratą kontroli nad spożywaniem alkoholu, co może prowadzić do powikłań somatycznych, przede wszystkim w zakresie zdrowia fizycznego.

Gamma alkoholizm

Jest to najbardziej popularny typ uzależnienia. Ten typ jest najbardziej rozpowszechniony. Wzrasta tolerancja na alkohol, co prowadzi do częstszego stosowania używek. U alkoholika może rozwinąć się uzależnienie psychiczne lub fizyczne. Zdarzają się również ciągi alkoholowe, które obejmują okresy abstynencji. W zaawansowanym stadium mogą wystąpić uporczywe objawy, takie jak zespół abstynencyjny.

Alkoholizm typu delta

Alkoholik typu delta nie potrafi przestać pić. Objawy abstynencyjne mogą być osiągnięte niemal natychmiast przy krótkotrwałych przerwach w piciu. Alkohol niskoprocentowy jest najczęstszym uzależnieniem. Stały poziom alkoholu we krwi może utrzymywać się przez kilka lat. Ten typ alkoholizmu może spowodować trwałe, wyniszczające szkody w organizmie.

Alkoholizm typu Epsilon

Znany również jako dypsomania. Charakteryzuje się upojnym piciem, które prowadzi do całkowitego otępienia i stuporu. Ten typ jest trudny do zdiagnozowania przez lekarzy. Występują w nim okresy abstynencji i naprzemienne ciągi alkoholowe.

Jellinek wyróżnił cztery stadia alkoholizmu i podzielił je na pięć typów. Stwierdził, że alkoholikami są ci, którzy mieszczą się w typach gamma i beta alkoholizmu, natomiast pomocy potrzebują ci, którzy mieszczą się w typie epsilon. Zasugerował również, że uzależnienie jest spowodowane interakcją trzech czynników: uwarunkowań psychologicznych i społecznych. Dzięki jego badaniom Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne uznało alkoholizm.

Alkoholizm, będący chorobą przewlekłą, jest wyniszczający dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Dotyka coraz większą liczbę osób. Nie da się go całkowicie wyeliminować, ale można zminimalizować szkody, jakie wyrządził.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top