• 14 lipca 2024

Terapia mowy to ocena i leczenie problemów komunikacyjnych i zaburzeń mowy. Wykonują ją patolodzy logopedzi (SLP), którzy często określani są mianem logopedów. Techniki logopedyczne są stosowane w celu poprawy komunikacji. Należą do nich terapia artykulacyjna, interwencje językowe i inne, w zależności od rodzaju mowy lub zaburzeń językowych. Terapia mowy może być konieczna w przypadku zaburzeń mowy, które rozwijają się w dzieciństwie lub zaburzeń mowy u dorosłych spowodowanych urazem lub chorobą, np. udarem lub uszkodzeniem mózgu.

Po co ci terapia mowy?

Istnieje kilka zaburzeń mowy i języka, które można leczyć za pomocą logopedii.

 • Zaburzenia artykulacji. Zaburzenie artykulacji to niezdolność do prawidłowego formowania pewnych dźwięków słownych. Dziecko z tym zaburzeniem mowy może upaść, zamienić się, zniekształcić lub dodać dźwięki słowne. Przykładem zniekształcenia jakiegoś słowa byłoby powiedzenie "to" zamiast "to".
 • Zaburzenia płynności. Zaburzenia płynności wpływają na przepływ, prędkość i rytm mowy. Jąkanie się i bałagan są zaburzeniami płynności. Osoba jąkająca się ma problem z wydostaniem się dźwięku i może mieć mowę, która jest zablokowana lub przerwana, albo może powtórzyć część całego słowa. Osoba z zacinaniem się często mówi bardzo szybko i łączy słowa razem.
 • Zaburzenia rezonansu. Zaburzenie rezonansu występuje, gdy zablokowanie lub niedrożność regularnego przepływu powietrza w nosie lub jamie ustnej zmienia wibracje odpowiedzialne za jakość głosu. Może się ono również zdarzyć, gdy zastawka uszna nie zamyka się prawidłowo. Zaburzenia rezonansu są często związane z rozszczepem podniebienia, zaburzeniami neurologicznymi i obrzękiem migdałków.
 • Zaburzenia odbioru. Osoba z zaburzeniami receptywnymi języka ma problemy z rozumieniem i przetwarzaniem tego, co mówią inni. Może to powodować, że osoba ta wydaje się niezainteresowana, gdy ktoś mówi, ma problemy z podążaniem za wskazówkami lub ma ograniczone słownictwo. Inne zaburzenia językowe, autyzm, ubytek słuchu i uraz głowy mogą prowadzić do zaburzeń chłonności języka.
 • Zaburzenia ekspresyjne. Zaburzenia językowe o charakterze ekspresyjnym to trudności w przekazywaniu lub wyrażaniu informacji. Jeśli masz zaburzenie ekspresyjne, możesz mieć problemy z tworzeniem dokładnych zdań, np. z użyciem nieprawidłowego czasu czasownika. Jest to związane z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak zespół Downa i ubytek słuchu. Może również wynikać z urazu głowy lub stanu zdrowia.
 • Zaburzenia komunikacji poznawczo-komunikacyjnej. Trudności w komunikowaniu się z powodu urazu części mózgu, która kontroluje Twoją zdolność myślenia nazywane są zaburzeniami komunikacji poznawczo-poznawczej. Może ono powodować problemy z pamięcią, rozwiązywaniem problemów i trudności w mówieniu lub słuchaniu. Może być spowodowane przez problemy biologiczne, takie jak nieprawidłowy rozwój mózgu, pewne warunki neurologiczne, uraz mózgu lub udar mózgu.
 • Afazja. Jest to nabyte zaburzenie komunikacyjne, które wpływa na zdolność danej osoby do mówienia i rozumienia innych. Często wpływa również na zdolność osoby do czytania i pisania. Udar jest najczęstszą przyczyną afazji, chociaż inne zaburzenia mózgu również mogą ją powodować.
 • Dysartria. Stan ten charakteryzuje się powolną lub rozmytą mową z powodu osłabienia lub niemożności kontrolowania mięśni wykorzystywanych do mowy. Najczęściej jest ona spowodowana zaburzeniami układu nerwowego i stanami, które powodują paraliż twarzy lub osłabienie gardła i języka, takimi jak stwardnienie rozsiane (MS), stwardnienie zanikowe boczne (ALS) i udar mózgu.

Co się dzieje podczas logopedii?

Terapia mowy zazwyczaj rozpoczyna się od oceny przez tru, który określi rodzaj zaburzenia komunikacji i najlepszy sposób jego leczenia.

Terapia mowy dla dzieci

Dla Państwa dziecka logopedia może odbywać się w klasie, w małej grupie lub indywidualnie, w zależności od zaburzeń mowy. Ćwiczenia i czynności logopedyczne różnią się w zależności od zaburzenia mowy, wieku i potrzeb dziecka. Podczas logopedii dla dzieci, SLP może:

 • interakcja poprzez rozmowę i zabawę oraz używanie książek, obrazów i innych przedmiotów w ramach interwencji językowej, aby pomóc w stymulowaniu rozwoju języka
 • modelowanie prawidłowych dźwięków i sylab dla dziecka podczas odpowiedniej dla jego wieku zabawy, aby nauczyć je, jak wydawać określone dźwięki
 • zapewnić dziecku i rodzicowi lub opiekunowi strategie i pracę domową nad sposobem prowadzenia terapii mowy w domu

Terapia mowy dla dorosłych

 • Terapia mowy dla dorosłych rozpoczyna się również od oceny potrzeb i najlepszego leczenia. Ćwiczenia logopedyczne dla dorosłych mogą pomóc Ci w mowie, języku i komunikacji poznawczej.
 • Terapia może również obejmować przekwalifikowanie funkcji połykania, jeśli uraz lub stan chorobowy, taki jak choroba Parkinsona lub rak jamy ustnej, spowodował trudności w połykaniu.

Ćwiczenia mogą obejmować:

 • rozwiązywanie problemów, pamięć i organizacja oraz inne działania mające na celu poprawę komunikacji poznawczej
 • taktyka rozmowy w celu poprawy komunikacji społecznej
 • ćwiczenia oddechowe do rezonansu
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie jamy ustnej

Istnieje wiele dostępnych zasobów, jeśli chcesz spróbować ćwiczeń logopedycznych w domu, w tym:

 • aplikacje logopedyczne
 • gry rozwijające język i zabawki, takie jak flip cards i flash cards
 • zeszyty robocze

Jak długo potrzebujesz terapii mowy?

Czas, przez jaki dana osoba potrzebuje logopedii zależy od kilku czynników, w tym między innymi:

 • ich wiek
 • rodzaj i nasilenie zaburzeń mowy
 • częstotliwość terapii
 • podstawowy warunek medyczny
 • leczenie podstawowego stanu chorobowego

Niektóre zaburzenia mowy rozpoczynają się w dzieciństwie i poprawiają się z wiekiem, podczas gdy inne trwają w dorosłości i wymagają długoterminowej terapii i utrzymania. Zaburzenie komunikacji spowodowane przez udar mózgu lub inny stan chorobowy może ulec poprawie, podobnie jak w przypadku leczenia i w miarę poprawy stanu zdrowia.

Na ile skuteczna jest logopedia?

Skuteczność logopedii różni się w zależności od leczonego zaburzenia i grupy wiekowej. Rozpoczęcie logopedii może mieć również wpływ na jej wynik. Pokazano terapię mowy dla małych dzieciTrusted Source jest najbardziej skuteczne, gdy rozpoczęto wcześnie i praktykowane w domu z udziałem rodzica lub opiekuna.

Terapia mowy może leczyć szeroki zakres opóźnień i zaburzeń mowy i języka u dzieci i dorosłych. Dzięki wczesnej interwencji, logopedia może poprawić komunikację i zwiększyć wiarę w siebie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top