• 27 maja 2024

Szerokie zastosowanie tomografii komputerowej w medycynie wynika z jej wszechstronności. Służy do diagnozowania chorób przewlekłych i stanów zagrożenia życia. Po urazach. Mimo wielu korzyści płynących z tego badania, niektórzy mają mieszane uczucia co do jego regularnego stosowania. Jaki jest wpływ promieniowania rentgenowskiego TK na zdrowie człowieka?

Tomografia komputerowa wykorzystuje wiele przekrojowych zdjęć danego obszaru do wykonania obrazów, które mogą być cyfrowo przetwarzane w celu stworzenia precyzyjnej prezentacji graficznej. G. N. Hounsfield był pierwszą osobą, która stworzyła urządzenie umożliwiające wykonywanie tego typu badań. Cztery lata później przeprowadzono pierwsze na świecie badanie tomografem komputerowym.

Tomografia komputerowa: Cenne, ale czy bezpieczne badanie?

Tomografia komputerowa jest zabiegiem ryzykownym. Ryzyko to powodowane jest przez dwa czynniki: Promieniowanie rentgenowskie i środki kontrastowe. Promieniowanie rentgenowskie można zaliczyć do promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie rentgenowskie może powodować uszkodzenia DNA, co może prowadzić do niszczenia komórek i powstawania nowych mutacji. Rak jest wynikiem defektów genetycznych. Jeśli to prawda, to dlaczego w medycynie (której zadaniem jest leczenie) istnieje badanie, które może wywoływać choroby?

Wielu naukowców po sceptycznym nastawieniu zaczęło badać tę sprawę.

Próbowano oszacować wpływ tomografii komputerowej na ryzyko zachorowania na raka. National Research Council obliczyła, że dawka promieniowania 10 mSv zwiększyłaby ryzyko zachorowania na raka na podstawie danych osób, które przeżyły wybuch bomby atomowej w Hiroszimie. FDA zestawiła statystyki na podstawie danych obejmujących tę samą grupę pacjentów i stwierdziła, że ta sama dawka zwiększa ryzyko o 0,05%.

Pacjent otrzymuje dawkę 10 mSv na przykład podczas jednej tomografii komputerowej jamy brzusznej i około 5 tomografii komputerowej głowy. Chociaż nadal istnieje ryzyko zachorowania na raka, należy pamiętać, że czynniki genetyczne i środowiskowe odgrywają znaczącą rolę w prawdopodobieństwie rozwoju choroby. Szacuje się, że aż 1/4 światowej populacji zachoruje na raka w ciągu swojego życia. W Polsce roczna dawka promieniowania jonizującego ze środowiska naturalnego wynosi 2,5 mSv. Tomografia komputerowa może zwiększać ryzyko chorób rozrostowych, jeśli uwzględni się te czynniki.

Środki kontrastowe mogą powodować powikłania, które mogą stanowić drugie zagrożenie dla badania. Środki kontrastowe nie są zalecane u każdego pacjenta. Środki kontrastowe mogą być przydatne, szczególnie w przypadku obrazowania naczyń krwionośnych lub podejrzenia pewnych typów zmian. Niektóre nowotwory są wzmocnione przy użyciu obrazów wykonanych w ten sposób.

Środki kontrastowe mogą być niebezpieczne, ponieważ niektórzy ludzie są na nie uczuleni.

Mogą wystąpić łagodne objawy, takie jak wysypka skórna lub świąd, ale w ciężkich przypadkach może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Istnieje możliwość, że substancje te mogą uszkodzić nerki. Aby temu zapobiec, ważne jest, aby przed podaniem kontrastu ocenić funkcjonowanie tych narządów.

Dopiero gdy istnieją wskazania do wykonania tomografii komputerowej, jest ona wykonywana. Technika ta ma wiele zalet w stosunku do potencjalnego ryzyka. Największe ryzyko dotyczy dzieci, ze względu na ich szybki wzrost i długą oczekiwaną długość życia. Zagrożone są również kobiety w ciąży. Ze względu na możliwość uszkodzenia płodu przez promieniowanie rentgenowskie, badania CT nie są wykonywane w czasie ciąży.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top